Εκπαίδευση

Σ΄έναν κόσμο που γίνεται καθημερινά πιο απαιτητικός και χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα ανάπτυξης νέων τεχνολογίων και διακίνησης πληροφοριών, η VETPOWER προσπαθεί και φροντίζει για τη δια βίου εκπαίδευση των συνεργάτων-κτηνοτρόφων με την:
    • Οργάνωση ημερίδων με ζωοτεχνικά θέματα
    • Οργάνωση εκπαίδευσης στην τεχνητή σπερματέγχυση
    • Εκπαιδευτικά ταξίδια στις Η.Π.Α.
    • Παραγωγή και διάθεση εκπαιδευτικού υλικού
holstein
holstein-cows