Σιτηρέσια διατροφής

Στον τομέα της διατροφής η VETPOWER με τη βοήθεια εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού παρέχει ειδικά καταρτισμένα και ισσοροπιμένα σιτηρέσια για τις ανάγκες της κάθε κτηνοτροφικής μονάδας συμφώνα με τις ανάγκες τις σε:
  • Αγελάδες Γαλακτοπαραγωγής
  • Αγελάδες σε Ξηρά Περίοδο
  • Μόσχοι νεογέννητοι
  • Μοσχίδες Αναπτύξης
  • Μόσχοι Πάχυνσης

Η χορήγηση ισορροπημένου σιτηρεσίου είναι επιβεβλημένη για τους παρακάτω λόγους:

  • Επίτευξηκαλής ανάπτυξης-μεγέθους αγελάδος
  • Καλή Αναπαραγωγή
  • Κάλυψη των αναγκών σε βιταμίνες, ανόργανα άλατα και ιχνοστοιχεία
  • Αποδοτική παραγωγή υψηλής ποιότητας και ποσοτήτας γάλακτος
  • Μακροζωϊα
dreamstimecomp_363878